cagaenerji@cagaenerji.com
Bu buluş, eriyik halindeki yarı iletken kristalize saf silikonla periyodik cetvelin 3.grubundan elementlerin herhangi birinin katkılanması ile (P-Tipi) iplik üretilmesi ve yine eriyik halindeki yarı iletken kristalize saf silikonla periyodik cetvelin 5.grubundaki elementlerin herhangi birinin katkılanması ile (N-Tipi) ipliklerin üretilmesi ve üretilen bu iplikler ile bakır veya diğer metal iletken ipliklerin tekniğin bilinen dokuma tezgahlarında ve/veya örgü makinelerinde azami sıklıkta dokuma kumaş panelleri haline getirilmesi suretiyle oluşturulan fotovoltaik hücrelere güneş ışığı veya diğer yapay ve doğal ışık düşürülerek harekete geçirilmesi suretiyle doğrudan elektrik enerjisi üretilmesi ile ilgilidir. Proje: Çağa Bizimcan
Patent Nu:2013/ 02276 The invention is to provide voltage and current acquisition by increasing and decreasing electrical current charged the panels in the mobility emerged along with the replacement made by the pressure and the electrons located outer orbit of atoms composed between the panels P-type and N-type triggering each other through the fabric panels knitted and/or weaved with threads composed of the fibres including reinforced N and P type fibres and/or both N and P types crystals and/or the fibres including reinforced crystals directly and/ or N type and P type and/or continuous staple by the electricity acquired through natural and artificial ways or all other chemical ways and petroleum and petroleum-derived along with all kind of renewable energy resources especially solar power. Proje :Çağa Bizimcan
TEKSTİL LİFLERİNE VE İPLİKLERİNE ELEKTRİK DEPOLANMASI Buluşla, üzerine yalıtkan element kaplanan veya işleme tabi tutulan polyester emdirmeli pamuk ve/veya saf pamuk ve/veya silikon ve/veya Germanyum ve/veya cam ve/veya her türlü yalıtkan ve yarı iletken katı , sıvı veya gazlardan oluşan elementlerden üretilen her türlü tekstil liflerinden oluşan ipliklerin iletken element veya metalle puntalanması ve/veya kaplanması veya puntasız ve/veya kaplamasız halde lif veya ipliğe veya bu ipliklerden oluşan kumaşa kaplanan iletken plakaya elektronların kutuplanarak tekstil lif ve iplikleri üzerinde oluşan elektriksel alana elektrik yüklenmesi ve bu liflerden oluşan ipliklerin çile,bobin , makara,yumak yapılarak elektrik alanının içersinde elektrik depolanması ve/veya elektrik yüklenen bu ipliklerle dokuma ve örgü kumaş panelleri üreterek veya her türlü brode ve nakış işleme yapılarak elektriğin depolanması ve her türlü elektrik gereksiniminde kullanılmak üzere saklanmasına matuf tekstil cihazı.
THE METHOD OF ACQUIRING ELECTRICAL ENERGY BENEFITING FROM THE KINETIC ENERGY AS A RESULT OF LEVEL DIFFERENCE AND/OR THE SALINITY DENSITY DIFFERENCE OF RIVERS AND SEAS THAT ARE CONNECTED TO EACH OTHER BY A STRAITS OR A CANAL ....................................................................................... Deniz ve Akarsuların seviye farkları ve tuzluluk farkları ile rüzgar ve akarsulardan denizlere karışan suların boğazlar ve doğal ve yapay kanallardan yer değiştirmesi ile oluşan alt ve üst akıntılarının kinetik enerjisinden yararlanarak tekniğin bilinen türbin ve/veya su altı ve rüzgar türbinlerinin kullanılarak elde edilen mekanik kuvvetle elektrik jeneratörünün harekete geçirilmesi suretiyle elektrik enerjisi elde edilmesi yöntemidir. İşbu eser 5846 sayılı yasa koruması altındadır.
Buluş, Denizlerle denizleri birbirlerine bağlayan boğazlar ve kanalların tuzlu ve her türlü madde ile çözelti halindeki yüzey ve/veya alt akıntılı sularının kontrol altına alınan veya kontrol edilmeyen akıntı hızı ve debisi ile kendiliğinden ve/veya pompalama ile oluşan ideal bar basıncı ile ideal boyutlarda nano ölçekten başlayıp her tür ideal ölçekte yarı geçirgen membrandan (filtreden) geçerek, membrandın diğer yüzeyi ile temasta olan ve aynı yöne akan farklı konsantrasyonlara sahip tatlı su kaynaklarına veya her türlü akarsulara ve/veya şehir şebeke sularına, inorganik ve organik maddelerden, kolloitlerden, bakterilerden, istenmeyen moleküllerden ve ayrıca tuz ve diğer her türlü iyonlarından ayrılarak tatlı su halinde karışan deniz suyundan tatlı ve içme suyu ve/veya az tuzlu kullanma suyu üretilmesidir. İşbu eser 5846 sayılı yasa koruması altındadır.
Açılacak olan bu muhteşem kanalla birleştirilecek Karadeniz ve Marmara Denizinin çok muhteşem gücü olan üst ve/veya (derinlik durumuna göre) alt akıntılarının potansiyel enerjisinden Türkiye’nin elektrik ihtiyacının tamamına yakın kısmını karşılayacak elektrik enerjisi elde edilmesi için ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİ yapımının “kanal İstanbul “üzerinde inşa edilmesi ve kanalın geçtiği güzergahta bulunan çevre tatlı içme ve kullanma sularının kaybolmaması ve hatta Kanalın Tuzlu suyu ile kanal boyunca ters osmoz işlemine tabi tutularak Terkos ve Sazlıdere’nin 250 milyon m3/yıl olan tatlı suyunun 6 kat arttırılarak 1 milyar 500 milyon m3/yıl’a çıkarılarak ekonomimize kazandırılması konusu son derece önem kazanmıştır.
YILDA 1.5 MİLYAR METREKÜP Patent altına alınan projeyi anlatan Bizimcan, "Kanal İstanbul'a paralel 2 metre yüksekliğinde yapılacak ek kanallarda, ters ozmos işlemiyle yılda 1.5 milyar metreküp içme suyunun üretilmesi mümkün" dedi. Bu durumda şehre her gün 4.1 milyon metreküp su verilebilir" diye konuştu. Bizimcan, hem elektrik hem de tatlı su üretimi konusunda ilgili makamlara sunum yaptığını da söyledi. Kamu kurumlarının bu tarz projelerle ilgili titiz çalıştığını söyleyen Bizimcan, "Kanal İstanbul'un güzargâhının belirlenmesi gerekiyor. Ondan sonra asıl sunumlar konusunda çalışma yapacağız" dedi.